Uppdaterat lathund gällande covidbevis

Lathunden Felaktiga eller uteblivna uppgifter i Covidbevis är reviderad med tillägg av text enligt nedan. 

Tillägg på sidan 1: Sista stycket.

Tillägg på sidan 2: ”Fel vaccintyp uppdagas senare…” under rubrikerna ”Vaccinationsschema” och ”Enstaka ordination”.

Felaktiga eller uteblivna uppgifter i Covidbevis