Uppdatering av samordningsnummer i Befreg Måndag 13/3 efter kl 13.00

Ett arbete kommer att utföras i Befregs produktionsmiljö där ca 10 000 samordningsnummer kommer att uppdateras mot Inera/Skatteverket.

Tidpunkt: Måndag den 13/3 efter kl 13:00

Påverkan: Uppdateringsarbetet innebär inte något driftstopp och inga störningar förväntas under tiden som arbetet pågår.

För system som prenumererar på Befregs notifieringstjänst Update (PUNE) så innebär arbetet en ökad mängd notifieringar som kan generera uppdatering i de system som använder notifieringstjänst PUNE i kombination med uppslag mot PU-tjänst. Arbetet innebär även en ökad mängd aviseringar för system med annan typ av uppdatering från Befreg (t ex Melior).

Mer information: Inera har haft en bugg i sin personuppgiftstjänst som innebar att vissa person- och samordningsnummer saknade hänvisningspersonnummer. Som en konsekvens av detta fick även Befreg fel information eller tappade hänvisningar på nummer som tidigare haft det. I Befreg v8-releasen (driftsatt 2023-02-21) kopplades Befreg om mot Inera version 4 vilket innebar att felet inte längre uppstår. Dock kan samordningsnummer som inte har uppdaterats fortfarande sakna hänvisningspersonnummer.

Därför görs nu ett jobb för att massuppdatera samtliga samordnings- nummer som finns lagrade i Befreg för att säkerställa att vi har korrekt information.                                        

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.
PU-teamet
Personuppgiftstjänsterna/ Identitet, behörighet och organisation
personuppgiftstjanster@vgregion.se
Personuppgiftstjänster - Insidan (vgregion.se)