NPÖ 4.2 – ny version den 2 juni

Torsdag 2 juni kl. 08.00-14.00.
Under första delen av servicefönstret kl. 08.00-10.00 kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela servicefönstret. 

Nyheter
Version 4.2 har fokus på 

  • Avveckling av 3-årsregeln. Tidsgränserna för vad som visas i NPÖ tas bort.

    • Ett förinställt filter visar information från innevarande år + 5 år bakåt i tid
    • Användaren kan själv välja att ändra eller ta bort filtret
    • En informationsruta angående borttagen tidsgräns visas på samtyckessidan

Läs mer information
NPÖ 4.2 ny version