Viktigt att tänka på vid provtagning i LabCenter

Sjukhus lab har sett en ökning av prover som anländer till dom utan elektroniska beställningar.
Viktigt att säkerhetsställa att sommarvikarien får utbildning i provhantering av prover i LabCenter.

Viktigt att tänka på vid provtagning i LabCenter