Viktig information - Uppdatering/stopp av e-recept modulen den 24 januari, kl. 07:00-08:00

Under stoppet är det inte möjligt att skicka e-recept från AsynjaVisph.