Information från Inera angående pågående driftstörning Webcert

Information från Inera om den incident som pågår för Intygstjänsterna Webcert och Mina intyg.
Sedan i tisdags förekommer driftsproblem som påverkar samtliga av Intygstjänsters applikationer. Det har skapats incidenter för Webcert och Mina intyg, se aktuell driftstatus på https://www.inera.se/aktuellt/driftstatus/ och http://status.inera.se/ . Användare har även rapporterat in problem med Rehabstöd.

Den troliga orsaken är att en annan Ineratjänst (Journalen) ger påverkan på vår gemensamma driftsmiljö, vilket ger till påföljd att drabbade tjänster upplevs som ”sega” eller inte fungerar korrekt i anrop mellan system. Problem visar sig inte för samtliga användare och kan förekomma till och från.  
Inera och driftsleverantören jobbar aktivt med att försöka lösa incidenten.

Vi beklagar det besvär som problemet medför. Mer återkoppling kommer när incidenten för Intygstjänster avslutas.