Viktig information - Tillfälligt stopp av Självincheckning på de enheter som startat

Självincheckning
Eftersom många enheter nu är inne i självincheckningen behöver vi göra ett driftstopp för att säkerställa kvalitén i bokföringsfilerna.

Syfte
Vi har upptäckt mindre differenser i kassafilerna som leverantörerna behöver titta på.

Tidpunkt
Gäller från och med måndagen den 22 juni och med tanke på att det är semestertider så finns risk att stoppet varar över sommaren.

Information

  • Återkommer med besked så snart vi kan starta upp igen
  • Systemet ”slås av” centralt den 22 juni och efter det kommer patienterna inte att kunna använda självincheckningen
  • På enheterna behöver ni tillfälligt ställa undan informationsmaterial (skyltstativen).