Skanna QR-kod – Digitalt LMA-kort

För de enheter i Närhälsan som så önskar kan man nu beställa en skanner för att kunna skanna QR-kod på digitalt LMA-kort.

Skanna QR-kod – Digitalt LMA-kort