Självincheckning - Fortsatt stopp för självincheckning på de enheter som har startat

På grund av fortsatt driftstopp av Självincheckningen uppmanas alla LITOR att bocka ur de tidstyper som är självincheckningsbara. För mer information se länk nedan.

Gäller endast de enheter som har startat med Självincheckningen och får ut Självincheckningskoden på kallelsen. 

Se informationsblad
Självincheckning driftstopp