Uppgradering av AsynjaVisph-tjänsten till version 21.7 är planerad till 17 januari

Berör följande komponenter

TakeCare (AsynjaVisph) 21.7
TakeCare (AsynjaVisph) uppgraderas med start kl.13.00 den 17 januari och påverkar inte verksamhetens arbete.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggade och jobba i AsynjaVisph om de vill samtidigt som uppgradering sker. 

Påverkade verksamheter är enheter som använder AsynjaVisph.

Nytt i AsynjaVisph version 21.7