Dödsbevis och Dödsorsaksintyg i Webcert via AsynjaVisph

Från och med den 6 april 2022 går det att skicka två nya elektroniska intyg i AsynjaVisph via Webcert.

• Dödsbevis till Skatteverket
• Dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen

Läs mer information
Dödsbevis och Dödsorsaksintyg i Webcert via AsynjaVisph