Stopp av Elektroniska intyg i Webcert planeras den 8 december, kl 19:00-23:00

Inera meddelar

Tisdagen den 8 december klockan 19:00 - 23:00 genomförs ett arbete som medför stopp i elektroniska Intyg via Webcert, Melior och Obstetrix. 
Avbrott av applikation under uppdatering

Förtydligande

För användare av Webcert:
Åtkomst saknas till Webcert under stoppet. Avvakta om möjligt att funktionen blir tillgänglig. Använd manuella rutiner vid behov.

Se bilaga för mer detaljerad information.
Information verksamheter uppgradering Webcert 6.8


Mer information om Webcert 6.8
Webcert 6.8 Release notes
Användarmanual Webcert integration version 6.8