Uppdatering av Picsara den 5 juli kl. 16:30-17:00

Måndagen den 5 juli klockan 16:30 - 17:00 genomförs en uppdatering av Picsara.

Förtydligande
Ingen åtkomst till Picsara under tiden arbetet pågår.