ÅTGÄRDAT Upptäckt förändring efter uppgradering av PU-tjänsten den 31 maj

Uppdatering 2022-06-03
Förändringen som påverkat lab beställningar är åtgärdad.

2022-06-01
Gäller beställningar i AsynjaVisph LAB

Vissa labbeställningar skickas inte över till LabCenter och kan därför inte provtagas.
Detta gäller när personnummer och födelsedatumfältet inte stämmer överens.

Läs mer information om kontroll och åtgärd.
Upptäckt förändring efter uppgradering av PU-tjänsten 31 maj