Ändring blanketter: Läkarintyg förvaltarskap. Läkarintyg godmanskap. Dödsbevis

Beslut har tagits att, Läkarintyg förvaltarskap, Läkarintyg godmanskap och
Dödsbevis tas bort från AsynjaVisph från och med måndag 1 mars då dessa ej längre är giltiga.
Nya versioner läggs inte in i AsynjaVisph utan nås via via Publikationer -  Blanketter till myndigheter - Socialstyrelsen  Blanketter