Hantering av blanketter som fylls i och skrivs ut från myndighets hemsida

Blanketter som inte längre finns i AsynjaVisph utan fylls i på myndighets hemsida och skrivs ut därifrån måste skannas in i AsynjaVisph.