Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa vid samma tillfälle

Om patienten erhåller vaccination mot både covid-19 och säsongsinfluensa vid samma tillfälle görs en ordination för varje vaccin dvs två ordinationer totalt.

Fyll i en hälsodeklaration för varje vaccin dvs två hälsodeklarationer totalt.

Dokumentation för båda vaccinationerna kan göras i en journalanteckning.

I journalanteckningen kan man sätta alla de KVÅ-koder som är aktuella - dock inte ”ZV051 Telemedicin (i)”.

Kassaregistrering görs enligt information i nedanstående lathundar.  

Dokumentation av influensavaccination