Viktig information - Höjda säkerhetskrav för hantering av bankkortstransaktioner

Västra Götalandsregionen (VGR) har uppnått den volym av korttransaktioner som kräver PCI DSS certifiering (Payment Card Industry Data Security Standard). 
Det är en standard som har tagits fram för att säkerställa säker hantering av betalkortsinformation. 
Målet med standarden är att skydda kortuppgifter mot obehörig åtkomst och att förhindra kortbedrägerier.

För att VGR ska kunna fortsätta ta emot kortbetalningar kräver bankerna (Swedbank) och kortutgivarna att VGR uppfyller kraven i denna standard.

Läs mer viktig information till verksamhetschefer och kassapersonal
Höjda säkerhetskrav för hantering av bankkortstransaktioner

Gäller Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen