Ändring i BHV Allmänna vaccinationsprogrammet när BCG vaccination ska ges till spädbarn som tillhör riskgrupp

Alla spädbarn som tillhör riskgrupp rekommenderas BCG-vaccination vid 6 veckors ålder

Tuberkulos 0,05ml (BCG vaccination) ändras från 6 månader till 6 veckors ålder i BHV Allmänna vaccinationsprogrammet.

Se mer information
Ändring av BCG vaccination