Hälsovårdskod för Unilabs-användare måste beställas

Unilabs byter faktureringssystem, den 1 november 2020 och varje vårdcentral som skickar sina prover till Unilabs måste beställa en hälsovårdskod.