AVBRUTEN UPPGRADERING, Viktig information till verksamheterna inom VGR angående uppgradering Spirare den 16-18 oktober

Uppgradering av Spirare den 16-18 oktober är inställd.

Med mycket kort varsel meddelas att på grund av tekniska problem måste planerad uppgradering av Spirare i VGR (16-18 oktober) avbrytas.

Med hänsyn till den störning detta innebär så kommer ett nytt datum presenteras med god marginal, både ur it- och verksamhetsperspektiv.

Fortsatt planering för driftstopp med minimal störning, vilket innebär att uppgraderingen kommer att genomföras under samma dygnsperiod som var planerat denna gång, fredag till söndag.