Stopp av Elektroniska intyg i Webcert planeras den 6 december, kl. 19.00-23.00

Inera meddelar

Tisdag den 6 december kl. 19.00-23.00 uppgraderas Webcert till version 6.12.

Uppgraderingen medför driftstopp.

Om möjligt avvakta med att skriva intyg tills efter uppgraderingen är utförd, i andra hand använd manuella rutiner.

Läs mer information om nya versionen
Release notes Webcert 6.12
Info till verksamhet

Användarmanualer Webcert - Öppen info: Intygstjänster - Confluence (atlassian.net)
(Välj Webcert integration)