Uppgradering SIEview till ny version 1.4 den 25 januari

Uppgradering SIEview till version 1.4 och nedstängning av eRIM 
den 25 januari, kl. kl. 17:00 -21:00

  • Arbetet medför driftstopp i för samtliga användare
  • Denna information riktar sig till samtliga användare av SIEview.

Läs mer information
Uppgradering SIEview 1.4 och nedstängning av eRIM