Viktig information till verksamheterna gällande referensvärden Spirare spirometri

Enligt beslut taget av chefsläkargruppen Närhälsan kommer samtliga profiler för Närhälsans verksamheter uppdateras i samband med uppgraderingen av Spirare 2022-06-13.

Referens spirometri blir Quanjer GLI-2012 för både barn och vuxna.

Profiler och därmed referens för verksamheter som inte tillhör Närhälsan kommer INTE att ändras från nuvarande referens.

Önskar verksamhet som inte tillhör Närhälsan ändra referens i samband med uppgraderingen av Spirare skall detta meddelas till Stefan Jakobsson, OSSV, per mail stefan.jakobsson@vgregion.se senast 2022-06-10.
I mailet skall framgå vilken verksamhet det gäller, verksamhetens profil i Spirare och önskad referens för barn respektive vuxna.