Uppgradering av AsynjaVisph tjänsten till version 21.2 är planerad till den 9 november

TakeCare (AsynjaVisph) 21.2
TakeCare (AsynjaVisph) uppgraderas med start kl.13.00 den 9 november och påverkar inte verksamhetens arbete.

Analytix LabCenter
Analytix LabCenter kommer att uppgraderas med start kl.17:00 den 9 november vilket kommer generera ett avbrott i LabCenter.
Det innebär att från kl. 17:00 den 9 november kommer ni inte att kunna logga in i LabCenter tills att uppgraderingen är klar.

För de datorer som har LabCenter installerat gäller
Viktigt att alla datorer som har LabCenter installerat är påslagna på eftermiddagen den 9 november vid hemgång.
Användaren ska vara utloggad från LabCenter men datorn ska vara på för att Analytix LabCenter ska kunna uppgraderas.

Förtydligande

Efter uppgradering måste programmen (AsynjaVisph/Analytix LabCenter) startas om. Datorn ska INTE stängas av så att strömmen bryts.
Ingen åtkomst till labsystemen under uppgraderingen.

Ni som arbetar kvällen den 9 november

Ni kan arbeta i AsynjaVisph men ni kommer inte att kunna logga in i LabCenter under uppgraderingen, vilken startar kl. 17:00.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggade och arbeta i AsynjaVisph om de vill samtidigt som uppgradering sker men då helst inte ha igång LabCenter.
Om LabCenter är igång kommer den att sluta fungera i samband med uppgradering av databasen, vilket sker någon gång mellan kl. 17:00-19:00.
Användarna kommer sedan få tillgång till nya LabCenter när VDI:n är uppdaterad och VDI-klienterna startas om.

Påverkade verksamheter är enheter som använder AsynjaVisph

Nyheter i AsynjaVisph 21.2 Uppgradering 2021-11-09