Viktig information om biverkningssökningstjänsten i Janusmed integrerad

Ett fel har upptäckts i biverkningssöknings-tjänsten i beslutsstödet Janusmed integrerad.

För enstaka produkter visar inte tjänsten någon träff vid sökning på biverkningssymptom även om sådana finns beskrivna i FASS-texten.

Tjänsten har därför tillfälligt stängts ned från kl 18:00 den 2022-08-31. Felsökning pågår

Läs mer information
Viktig information om biverkningssökningstjänsten i Janusmed integrerad