Uppgradering av AsynjaVisph tjänsten till version 20.1 är planerad till den 16 juni

Berör följande komponent och uppgraderas till;

  • TakeCare (AsynjaVisph) 20.1

TakeCare (AsynjaVisph) uppgraderas med start kl. 13.00 den 16 juni och påverkar inte verksamhetens arbete.

OBS! Ingen uppgradering av Analytix/LabCenter vid detta tillfälle.

Nyheter i AsynjaVisph 20.1 Uppgradering 2020-06-16