Driftsättning av LifeCareLight på Närhälsan i Göteborg för enheter som använder LabBest den 18 april

För support av LifeCareLight SU använd bifogad länk;
klinkem.helpdesk.su@vgregion.se