AsynjaVisph Läskopia kan inte nås för närvarande

AsynjaVisph Läskopia fungerar inte för tillfället då återställning från backup pågår. 
Om Fördjupad logguppföljning FLUP, efter lördagens serverbyte behöver göras, avvakta några dagar.
Mer information meddelas på denna sida.