Viktig information – Ny regional KVÅ-kod Dokumentation av vaccination mot Covid-19 och ny lathund

Ny regional KVÅ-kod UX655 Vaccination mot Covid-19 har tagits fram. Ny lathund gällande dokumentation av vaccination mot Covid-19 i AsynjaVisph finns under Lathundar och rutinmanualer - Läkemedel.

Dokumentation av vaccination mot Covid-19