Driftstopp i elektroniska intyg för Webcert 3 maj kl.19.00-24.00

Onsdagen den 3 maj, kl. 19:00 - 24:00 genomför leverantör ett underhållsarbete för Webcert.

Syfte
Servicefönster för Webcert. Servicefönstret innebär en förflyttning av Intygstjänster till en ny driftsplattform.

Under servicefönstret
Servicefönstret medför driftstopp i Webcert och om möjligt avvakta med att skriva intyg tills efter servicefönstret är utfört, i andra hand använd manuella rutiner.

Läs mer information
Driftstopp i elektroniska intyg för Webcert 3 maj