Stopp av Elektroniska intyg i Webcert planeras den 14 december, kl 19:00-23:00

Inera meddelar

Tisdagen den 14 december klockan 19:00 - 23:00 genomförs ett arbete som medför stopp i elektroniska Intyg via Webcert, Melior och Obstetrix. 
Avbrott av applikation under uppdatering. 

För användare av Webcert: 
Åtkomst saknas till Webcert under stoppet. Avvakta om möjligt att funktionen blir tillgänglig. Använd manuella rutiner vid behov. 

Mer information om Webcert 6.10
Webcert 6.10 Release notes

Ingen ny Användarmanual i denna release.