Inaktivering av tidsbegränsat behörighetstillägg Vidimering neg covid-19 svar

Det tidsbegränsade behörighetstillägget Vidimering neg covid-19 svar för medicinska sekreterare har inaktiverats 2022-04-01. Inaktiveringen har gjorts centralt. För de medicinska sekreterare som haft detta behörighetstillägg kommer det inte längre vara aktivt. Enheterna behöver inte göra något åt detta.