Viktig information – den 30 april 2021 kommer det gamla pappersreceptet ej längre kunna skrivas ut från AsynjaVisph

Från och med 1 maj 2021 ska förskrivning göras på den nya receptblanketten, bilaga 5 till HSLF-FS 2019:32.

De äldre blanketterna för recept och recept för särskilda läkemedel får inte längre användas vid förskrivning. Recept som utfärdas på de äldre blanketterna till och med den 30 april 2021 är giltiga för expediering inom receptets giltighetstid.

Receptblanketter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Ändringar i ­­­regelverk 2020-2021 | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se)