Viktig information – Röntgen Evidia - Pappersremiss gäller fortsatt till Röntgen Evidia efter den 1 december

Arbetet med att sätta upp det elektroniska flödet till Röntgen Evidia har försenats.

Ny information kommer när det elektroniska flödet är på plats.

Läs mer information
Fortsatt användning av pappersremiss till röntgen Evidia