Digitala kallelser – aktivering

Det finns villkor som måste vara uppfyllda för att digitala kallelser ska fungera för vårdenheter och för patienter.

  • Vårdenheten ska vara aktiverad i 1177 – för att patienten ska se vem som skickat kallelsen

  • Webbtidboken ska vara aktiv – för att patienten ska se sin tid under ”bokade tider” i 1177

Enheter som inte uppfyller dessa villkor kommer att få ett mail med information och instruktion om hur man aktiverar sin enhet.

Har du frågor kring detta, skicka ett mail till asynjavisph@vgregion.se