Utbildningar

Grundutbildning

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Alla deltagare läggs till väntelista och kommer att godkännas utefter anmälningsdatum. Du behöver ha en anställning i en verksamhet som använder journalsystemet AsynjaVisph (TakeCare).

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph eller som har arbetat en kortare tid i AsynjaVisph. Vid utbildningen går vi igenom de olika funktionerna i journalsystemet och den vänder sig till samtliga yrkeskategorier. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har företräde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Grundutbildning för läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, barnsjuksköterska samt barnmorska 

Onsdag 28 augusti, 09:00–16:00 (Fysisk)
Torsdag 17 oktober, 09:00-16:00 (Teams)
Torsdag 10 december, 09:00-16:00 (Teams)

AsynjaVisph – Grundutbildning riktad till övrig personal

Tisdag 4 juni, 09:00-16:00 (Teams)
Onsdag 4 september, 09:00-16:00 (Teams)
Fredag 25 oktober, 09:00–16:00 (Fysisk)
Tisdag 3 december, 09:00-16:00 (Teams)

AsynjaVisph – Grundutbildning riktad till personal på rehab

Onsdag 18 september, 09:00–16:00 (Fysisk)
Torsdag 28 november, 09:00-16:00 (Teams)
BHV utbildning

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Alla deltagare läggs till i väntelista och kommer att godkännas utefter anmälningsdatum. Du behöver ha en anställning i en verksamhet som använder journalsystemet AsynjaVisph (TakeCare).

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta i AsynjaVisph på BVC eller till dig som arbetat en kortare tid i AsynjaVisph på BVC. Utbildningen är en hel dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare. 

AsynjaVisph – BHV-utbildning 

Torsdag 26 september, 09:00–16:00 (Fysisk)
Fredag 22 november, 09:00-16:00 (Teams)


Kassa utbildning

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Alla deltagare läggs till i väntelista och kommer att godkännas utefter anmälningsdatum. Du behöver ha en anställning i en verksamhet som använder journalsystemet AsynjaVisph (TakeCare).

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta i AsynjaVisph i reception/kassa eller till dig som arbetat en kortare tid i AsynjaVisph i reception/kassa. Utbildningen är en halv dag, 2023 ändras till en heldag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Kassautbildning 

Onsdag 12 juni, 09:00–15:00 (Fysisk)
Måndag 26 augusti, 09:00–15:00 (Fysisk)
Fredag 6 december, 09:00-15:00 (Teams)


Lab utbildning

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Alla deltagare läggs till i väntelista och kommer att godkännas utefter anmälningsdatum. Du behöver ha en anställning i en verksamhet som använder journalsystemet AsynjaVisph (TakeCare).

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph/LabCenter – Lab grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter eller till dig som arbetat en kortare tid med AsynjaVisph/LabCenter. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Torsdag 12 september, 09:00–12:00 (Fysisk)
Torsdag 7 november, 09:00-12:00 (Teams)

AsynjaVisph/LabCenter – Lab vidareutbildning/Tips och trix

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid. Vi visar nyheter i systemen samt hur man kan utnyttja systemen bättre. Utbildningen är en halv dag och sker i föreläsningsform.

Nya utbildningstillfällen kommer framöver.


Schema/tidbok utbildning

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta med schemaläggning, kalender- och webb-tidbokning i AsynjaVisph. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Schema/Tidbok utbildning

Nya utbildningstillfällen kommer framöver. 


AsynjaVisph-LITA utbildning

Vissa utbildningar hålls digitalt via Teams och andra på plats (fysiskt) i bokad lokal. Det är viktigt att du kontrollerar din Teamsutrustning innan utbildningstillfället när utbildningen hålls via Teams.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som ska börja arbeta som AsynjaVisph-LITA/Funktionsspecialist/Superuser. Utbildningen är en halv dag. Användare på nystartade enheter har förträde till utbildningar för att säkerställa att alla får utbildning innan startdatum.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Utbildningarna är gemensamma för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen och privata vårdgivare.

AsynjaVisph – Lita/Superuser/Funktionsspecialist utbildning

Nya utbildningstillfällen kommer framöver. 


Grundutbildning Habilitering & Hälsa


Övriga utbildningar

Befreg grundutbildning via Lärportalen

Utbildningen vänder sig till all personal som genomgått grundutbildning i AsynjaVisph och som hanterar reservnummer i Befreg. Utbildningen finns i Lärportalen. Det tar cirka 30-40 minuter att genomföra hela utbildningen som går bra att göra i delar. 

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

AsynjaVisph – SALA grundutbildning via Teams

Utbildningen vänder sig till chefer och personal som arbetar med SALA (Systematisk Automatisk LoggAnalys). SALA är ett loggningsverktyg som är kopplat till AsynjaVisph. Länk till Teamsutbildningen skickas ut till deltagare.

Logga in i Lärportalen för att anmäla dig till utbildning. Sök på utbildningens namn i Utbudskatalogen och anmäl dig.

Nya utbildningstillfällen kommer framöver.