Beställning direkt via Serviceportalen

Gäller för Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen

Beställning kan i vissa fall göras direkt via Serviceportalen

Alternativ 1: I Serviceportalens start-vy sök på AsynjaVisph. Här visas träffar på alla beställningsbara tjänster som rör AsynjaVisph.

Alternativ 2: I Serviceportalens start-vy klicka på Beställa och hantera. Välj sedan kategori Program och licenser -> Hälso- och sjukvård -> AsynjaVisph beställa och klicka på den artikel som du vill beställa. Det går också att välja AsynjaVisph förändringsbehov för att……..

Ärendeanmälan via webben: Serviceportalen 

Beställning av teknisk utrustning: Marknadsplatsen

Lista på vad som kan beställas direkt via Serviceportalen

Gäller för privata vårdgivare