Viktig information - Patologmärkning på positiva covid-prover saknas efter uppdatering till OneLis

Gäller Unilabs kunder
Efter införandet av en ny databas Unilabs OneLis i helgen har det upptäckts att man inte längre kan se patologmärkning på SARS-Cov2-provsvar när de inkommer i ”Vårt arbete” i AsynjaVisph. Detta betyder att alla provsvar i ”Vårt arbete” ser ut att vara negativa vid första inblick. Därför måste alla enheter som är Unilabs-kunder snarast gå genom alla provsvar gällande covid, öppna de och läsa noga för att inte missa positiva provsvar och smittspårning. Gäller svar som inkommit sedan lördag 23/10.

Felsökning pågår hos Unilabs. Mer information kommer.