Tidigare ändring gällande remiss för ögonbottenfotografering

Västra Götalandsregionen har sedan förra året nytt avtal avseende ögonbottenfotografering med Digifundus. Den gamla remissen för ögonbottenfotografering är sedan dess borttagen i AsynjaVisph. För att skicka remiss för ögonbottenfotografering till Digifundus används vanligt konsultationsärende. Konsultationsärendet ska innehålla personuppgifter, medicinskt måldatum för nästa fotografering samt uppgift om eventuellt tolkbehov. Saknas de obligatoriska uppgifterna kommer patienten inte kallas enligt uppgift från Digifundus. Andra uppgifter kan också lämnas i konsultationsärendet men de är alltså inte obligatoriska för att patienten ska kallas.