Nya regionala KVÅ-koder gällande covid-19

KVÅ-koderna UX770 Covid-19 tillfrisknandebevis och UX780 Covid-19 provtagning skola ska endast användas i journalanteckning tillsammans med kontakttypen Notat om patient. KVÅ-koderna ska inte användas tillsammans med någon annan kontakttyp. Ingen kassaregistrering.