Nyhet i AsynjaVisph – Ny besöksmall i Kassa/SSK besök för patienter över 65 år

Nu finns det en ny besöksmall (99) gällande Avgiftsfritt SSK besök för patienter över 65 år. (se bild nedan)
När det gäller hembesök och distanskontakt tar man Ingen Besöksmall och Taxa 90.

Läs mer information
Ny besöksmall Kassa/SSK besök för patienter över 65 år