Information om ändring av automatisk uppdatering av listningsuppgifter i AsynjaVisph

Automatisk uppdatering av listningsuppgifter i AsynjaVisph görs numera bara på enheter som vårdcentral, BVC och jourcentral.

Läs mer i informationen
Automatisk uppdatering av listningsuppgifter