Nyhet - Tillägg av text i Brev till patient om Normala provsvar, kan beställas

Tilläggstext i brevet är: Du kan läsa din journal och se dina provsvar om du loggar in på 1177, Vårdguidens E-tjänster.

Beställning sker via AsynjaVisphs hemsida Förändringsbehov - Övrigt – Funktion: Annat.