Vårdintyg

Från och med den 1 mars 2021 gäller helt nya vårdintygsblanketter, det blir då tre olika blanketter för vårdintyg utifrån vilken paragraf intyget skrivs. Gamla blanketter blir då ogiltiga.

Blanketterna finns att hämta i AsynjaVisph via Publikationer (jordgloben) – Blanketter till myndigheter – Socialstyrelsen Blanketter.