Digitala kallelser – att tänka på

Digitala kallelser är i gång för flertalet enheter och det är viktigt att handläggningen sker på rätt sätt vid bokning – ombokning – avbokning. När man klickar på ”Kalla” så skickas informationen digitalt och blir antingen en digital kallelse eller en papperskallelse. Detta innebär att invånaren på olika sätt kommer att få ta del av informationen när det gäller bokning, avbokning och ombokning.

För information om hantering, se bifogad länk. DIGITALA KALLELSER (vgregion.se)

När det gäller hantering av tidstyper exempelvis administrationstider samt bock i ”Dölj bokning för patient” så pågår fortsatt utredning och felsökning kring detta. Mer information kommer framgent.