Webcert uppdaterat till version 6.9.2

Uppdatering av Webcert till version 6.9.2 gjordes den 28 september, kl. 12-13 (produktionssättningen påverkade inte användarna)

Se Release notes som sammanfattar de ändringar som har gjorts i Webcert mellan version 6.9.1 och 6.9.2