Regional Smittspårningsenhet har nya medlemmar - ta bort och importera ny grupp

Det har tillkommit två nya medlemmar i gruppen Regional smittspårning covid-19 och meddelandegruppen behöver åter uppdateras - ta bort och importera ny grupp

Överlämning från Närhälsans enheter sker via AsynjaVisphs meddelandefunktion därför behöver du som LITA på er vårdcentral ta bort befintlig meddelandegrupp och importera ny meddelandegrupp för överlämning av smittspårning importera en meddelandegrupp.