Viktig information - Ny rutin för registrering av överlämning till Regional Smittspårningsenhet

Ny rutin för registrering av överlämning till regional Smittspårningsenhet via Konsultationsärenden i AsynjaVisph avseende smittspårning och anmälan positiv Covid-19.

Rutinen gäller direkt.

På grund av att funktionen internmeddelande i AsynjaVisph har en maxgräns på inkomna meddelanden (1500) måste vi gå över till att enheterna skickar Konsultationsärenden (remiss) elektroniskt till Smittspårningsenheten.

Läs mer information om ny rutin
Ny rutin för registrering av överlämning till regional smittspårningsenhet

Lathund - skriva elektronisk remiss till Regional smittspårningsenhet
Konsultationsärende – Elektronisk remiss till Regional smittspårningsenhet

Rutinen gäller för: Regionhälsan, vårdval vårdcentral
Rutin överlämning av smittspårningsarbete till Regional Smittspårningsenhet