Inställd uppgradering av AsynjaVisph den 18 januari

Planerad uppgradering av AsynjaVisph den 18 januari, kl. 13:00-17.00
är inställd pga försenad leverans från leverantör.

Nytt datum meddelas senare.